Met SEPA whitelisting ‘Baas in eigen betaalrekening’

Nog een voordeel van de komst van SEPA en IBAN, whitelisting. De consument krijgt weer de volledige controle over zijn betaalrekening.

In Nederland zijn in 2012 bijna 1.400.000.000 incasso’s uitgevoerd. En het aantal incasso’s stijgt met meer dan 2% per jaar.

De (doorlopende) incasso is dus een zeer succesvolle betaalvorm. Voor de consument is het handig dat hij geen omkijken heeft naar het betalen van zijn rekeningen, dit gebeurd automatisch. En voor de incassant is het prettig dat hij zelf in de hand heeft wanneer er welk bedrag er op zijn rekening wordt bijgeschreven.

En als het een keer mis gaat kun je, bij de meeste banken via internetbankieren, binnen de 56 dagen je incasso weer eenvoudig terugboeken (storneren).

Iedereen blij.

Nou, niet iedereen is blij met de uitgevoerde incasso’s. In 2012 zijn er iets minder dan 40 miljoen incasso’s teruggeboekt omdat de consument het niets eens was met deze afboeking. Het gaat hier in totaal om een onterecht geïncasseerd bedrag van bijna 1 miljard euro.

Omdat je als klant bij je bank niet kan aangeven welke bedrijven mogen incasseren op je betaalrekening, en tot welk bedrag ze dit mogen. Is het noodzakelijk om steeds heel goed in de gaten te houden of er niet:

En dan gaat er per 1 februari 2014 ook nog iets belangrijks veranderen. De incasso die nu alleen door een Nederlands bedrijf kan worden gedaan, kan vanaf dat moment uit heel Europa komen (SEPA en IBAN). Nu zijn er slechts 37 certificaathouders  geregistreerd bij Currence (banken) die incasso’s mogen verwerken.

Vanaf februari 2014 zijn er in potentie 9.076 banken die dit ook kunnen doen. Een bedrijf in Spanje, Italië of Tsjechië kan vanaf dit moment net zo makkelijk van je betaalrekening incasseren als dat een Nederlands bedrijf dit nu kan. Alleen zijn we de ‘ons kent ons’ bescherming in het kleine Nederland dan wel kwijt.

Fijn dat er door de banken een goede beschermingsmaatregel voor de consument is bedacht, vanaf dezelfde SEPA migratiedatum heeft de consument het recht om:

  • De inning van incasso’s te beperken tot een bepaald bedrag of een bepaalde periodiciteit, of beide.
  • Bij incassovarianten zonder recht op terugbetaling de betalingsdienstaanbieder te laten controleren of het bedrag en de periodiciteit overeenkomen met de machtiging voordat het bedrag afgeschreven wordt.
  • Incasso’s vanaf hun rekening volledig te blokkeren, of incasso’s door specifieke begunstigde te blokkeren, of alleen incasso’s toe te staan door één of meer specifieke begunstigden.

Het actief blokkeren van incasso’s wordt blacklisting genoemd, het selectief toestaan (met voorwaarden) van incasso’s wordt whitelisting genoemd.

Het incassoproduct is een zeer efficiënt betaalmiddel, het enige nadeel is dus alleen dat de klant niet volledig in controle is over de bedragen die van zijn rekening kunnen worden afgeboekt. Met deze nieuwe regelgeving wordt dit laatste ‘weeffoutje’, dat al even bekend is, opgelost.

baasineigenbetaalrekening

Afbeelding: gahetna.nl

Hiermee heeft de klant weer volledige controle over zijn betaalrekening, zal het aantal onterechte incasso’s afnemen. En zal het vertrouwen in deze betaalvorm worden vergroot. Ook wanneer straks heel veel Europese bedrijven via meer dan 9.000 banken de mogelijkheid hebben om incasso opdrachten naar Nederlandse betaalrekeningen te verzenden.

Maar is iedereen blij met deze aanpassing?

De volgende tekst is, vrij vertaald, overgenomen van de website van Christal (werving voor goede doelen). Niet iedereen zal deze mening delen, maar het geeft wel aan wat een visie kan zijn op deze consumenten beschermingsmaatregel:

In whitelisting schuilt voor alle incassanten, en dus ook voor goede doelen, de grootste bedreiging.

Er is  besloten dat…

Banken mogen, ook in hun eigenbelang (denk aan alle weigeringen), bij de invoering van whitelisting een overgangsfase hanteren. Vanaf 1 februari 2014 zullen de banken per rekening het incassoverkeer monitoren: wie incasseert er van deze rekening? Op basis hiervan doet de bank iedere rekeninghouder vervolgens een voorstel voor de incasso’s die in één keer op de whitelist geplaatst kunnen worden. Rekeninghouders kunnen dit voorstel dan wel, niet of gedeeltelijk overnemen. Na deze introductieperiode, die vermoedelijk tot 1 maart 2015 duurt, zal de gewone whitelisting ingaan.

We kunnen als consument vanaf 1 februari 2014 dus nog niet precies aangeven wie er bij ons mag incasseren, en welk bedrag dit maximaal mag zijn.

De overgang naar SEPA en IBAN is complex. En kost banken en incassanten veel geld, tijd en energie om dit tijdig voor elkaar te krijgen. Het is wel ‘jammer’ dat waarschijnlijk hierdoor een belangrijke beschermingsmaatregel voor consumenten er bij in moet schieten. Het komt, maar wel later dan bedacht en bedoeld is. En de vraag is hoe uitgebreid en gebruiksvriendelijk dit straks voor de rekeninghouder wordt aangeboden?