Banken en Betalingsverkeer, hoort dat bij elkaar?

Banken en betalingsverkeer. Hier lijkt niets tussen te komen.

Of toch wel?

Als je kijkt naar het verleden, was betalingsverkeer van ons allemaal. Ruilhandel, betalen met schelpen, goud of munten. Banken zijn al heel lang de partij om de waarde veilig te bewaren, te garanderen en om van te lenen. Maar niet om de waarde uit te wisselen, dat deden bedrijven en consumenten altijd onderling.

Mineee4Dit is niet veilig, en niet efficiënt. In Nederland is daarom in 1967 de eerste stap gezet met de oprichting van de BankGiroCentrale (BGC). Bijna tien jaar later is de eerste geldautomaat geplaatst bij de Gemeentegiro in Amsterdam. Het heeft toen nog tot 1997 geduurd tot er tussen alle Nederlandse banken giraal betalingsverkeer mogelijk was. Sinds januari 2015 is dit Nederlandse betalingsverkeer volledig vervangen door de Europees standaard SEPA.

Banken zijn er al sinds 1290.

Giraal betalingsverkeer maakt dus nog maar een zeer klein deel uit van de geschiedenis van bankieren. Dit zal op korte termijn niet veranderen voor de betaalvorm incasso, overboeking en debet card betaling.

Maar er is wel iets veranderd. Bij betalen via internet hebben de banken een belangrijk (en lucratief) deel van de transactie verloren aan de Payment Service Providers (PSP). Deze partijen regelen de betaling tussen de online winkelier en de consument. Banken komen in de lijst van de PSP’s waar online winkels tussen kunnen kiezen bijna niet voor.

En dan is daar de Bitcoin. Een waarde gecreëerd en beheerd door iedereen die er aan meewerkt. Een open standaard, niet gecontroleerd door banken of overheid. Leuk. Maar de kans is klein dat dit een vervanger wordt van de Euro. Wat wel uniek en waardevol aan deze ‘uitvinding’ is, is de wijze van uitwisselen van de waarde. Via de zogenaamde blockchain.

De Bitcoin software stelt een netwerk van computers in staat om via internet een gezamenlijke boekhouding bij te houden. Deze boekhouding is niet besloten of in het bezit van één partij, maar staat in één openbaar, digitaal grootboek dat volledig is gedistribueerd over het netwerk. Dit noemen we de Blockchain (bron: intobitcoin.com).

Wat lost dit dan op?

weekend vrij

Slechts een voorbeeld, het werkt zo bij alle banken…

Betalingsverkeer vindt alleen plaats tijdens kantooruren, dan zijn er ook nog de ‘bankingholidays‘ en weekenden wanneer er helemaal geen betalingsverkeer mogelijk is. De blockchain werkt altijd, snel, en zal per transactie minder kosten. En kan door het gebruik van een open standaard weer van bedrijven en consumenten zelf zijn.

Lees verder op: